Skip to Main Content
јануар 5, 2022

Kako da naučite nove rečI

Članak napisala: Strahinja Djukic
Kako da naučite nove rečI

Potrebno je da znate 120 reči na engleskom da biste se snašli u svakodnevnim situacijama, tvrde stručnjaci. Ali, kako da ih naučite? I kako da nastavite da usvajate nove reči nakon što ste savladali najbitnijih 120?

Verovatno i sami kazete kako ne mozete da zapamtite nove reči ili da ne mozete baš tu jednu reč nikako da zapamtite. Kao da nema dovoljno prostora da se doda još informacija. Na sreću, postoji nekoliko tehnika koje vam u tome mogu pomoći:

1. Postavite realne ciljeve

Ne pokušavajte da memorišete duge liste reči jednostavno ih iščitavajući. Naš mozak je u stanju da zapamti od 10 do 20 novih reči tokom jednog sata fokusiranog učenja. Počnite polako: izdvojite svaki dan 15 minuta da naučite par novih reči. Ako nedeljno naučite 20 – 25 novih reči, za 6 nedelja naučićete osnovnih 120 reči. Prvi cilj je ostvaren.

2. Učenje podrazumeva odlučnost

Ako je cilj da znate više, nastavite dalje da učite: kao i svaki napredak, i učenje jezika zahteva upornost i posvećenost. Ne zaboravite zasto ste odlučili da učite engleski: možete da dobijete bolji posao, napredujete, odete u inostranstvo. Možete da putujete ili da radite preko interneta. Kad postane naporno, zamislite kako ćete se osećati kad postignete cilj: ispunjeno, novo, zadovoljno. Dozvolite svome mozgu da se odmori i onda nastavite gde ste stali.

3. Grupišite reči po temama

Mnogo lakše pamtimo reči koje su povezane tematski nego nepovezane liste reči. Takođe, lakše je zapamtiti ono sa čime se susrećemo svaki dan. Za početak, možete da naučite reči za aktivnosti koje obavljate svaki dan: wake up, get up, brush teeth, have breakfast …, zatim reči kojima možete da opišete svoja osećanja: happy, excited, pleasant. Dalje širite vokabular učeći o vremenu, porodici, hobijima. Ono što nas se lično tiče lakše i duže pamtimo nego apstraktne pojmove ili Tomu i Džejn iz udžbenika. Jezik i učimo da bismo govorili o sebi i drugima koje stvarno poznajemo.

4. Crtajte

Naučnici koji proučavaju ljudsku inteligenciju i navike u učenju su utvrdili da postoje tri tipa učenika: vizuelni, auditivni i kinestetički. Naravno, niko ne pripada samo jednom tipu, ali jedan element je dominantan. Vizuelni tip uči pomoću slika, one koje je sam nacrtao ili koje su nacrtali drugi. Ako pripadate ovom tipu, možete da koristite flashcards ili da crtate pojmove, npr. nacrtajte svoju kuću, obeležite vrata, prozore, nameštaj i napišite na njima nazive na engleskom. Nađite vremena svaki dan da pogledate oko sebe i utvrdite naučene reči posmatrajući svoje okruženje.

5. Pevajte

Auditivni tip se u učenju oslanja na slušanje. Za početak, slušajte svoju omiljenu pesmu na engleskom i pratite reči na ekranu. Pronađite značenje reči koje ne znate, a onda slušajte pesmu. Pokušajte da pravite rečenice koristeći reči iz pesme. Takođe, slušajte snimljena predavanja na engleskom i učite čitajući tekstove naglas. Nađite priliku da koristite naučene reči u govoru i učite slušajući druge.

6. Krećite se

Kinestetičkom tipu učenika je bitno da se kreće dok uči i da obavlja radnje da bi ih zapamtio. Većina dece su kinestetički tip. Plivajući, skačući ili pevajući u učionici, oni povezuju značenje reči sa radnjom. Kada se umivate, ako ste kinestetički tip, možete da razmišljate o rečenici I am brushing my teeth, I am washing my face. Kada ustanete, pomislite da stojite i setite se glagola stand. Ili napišite listu aktivnosti na osnovu reči koje želite da naučite, ustanite i protegnite se (get up and stretch your arms).