Skip to Main Content

C2 nivo engleskog jezika – Usavršeni govornici

Smatra se da su govornici na C2 nivou engleskog jezika usavršili jezik toliko da mogu da se snađu u bilo kojoj situaciji. C2 nivo engleskog jezika je najviši nivo i teško ga je ostvariti, potrebno je dosta godina, truda i rada da bismo došli do tog nivoa da kad pričamo na engleskom, zaista i mislimo na tom jeziku.

Govornici koji imaju C2 nivo engleskog jezika su već oni koji mogu tečnoda govore, diskutuju, pišu, čak se i šale na stranom jeziku. Osećaju se komforno koristeći različite jezičke strukture, umeju da prenesu svoje mišljenje na isti način kao što bi ga preneli na maternjem jeziku. Kažemo na isti, ali u stvarnosti čim se koristi drugačiji jezik, kao što će govornici na ovom nivou znati, koristimo i drugačiji način izražavanja. Upravo te nijanse jezika usavršeni govornici mogu da izraze.

Kažemo usavršeni, a ne savršeni jer ovi govornici i se i dalje suočavaju sa nizom problema koji ih sprečava da budu native-like, tj. da pričaju poput izvornih govornika. Na primer, i dalje ne mogu biti sigurni pri upotrebi predloga posle glagola osim ako ih nisu naučili napamet. Takođe, kao govornici srpskog jezika, gde članovi ne postoje, a, and i the mogu biti pokazatelji razlike između C2 nivoa i izvornog govornika. Stalan rad i upotreba je neophodna da bi govornik na C2 nivou engleskog jezika ostao na istom.