Skip to Main Content

Bocconi test

Analytical Writing – Pisanje eseja

Bocconi test se radi online i traje 75 minuta u toku kojih treba da odgovorite na 50 pitanja. Pitanja su različite težine i izmešana su, tako da će vam za neka trebati nekoliko sekundi, a za druga minut ili više. Sam test se sastoji od pitanja na zaokruživanje (multiple choice pitanja sa 5 ponuđenih odgovora). Ovim testom se vrši selekcija kandidata za osnovne studije, a glavni kriterijumi koji se ocenjuju na testu jesu sposobnost kritičkog mišljenja, rešavanje problema i sposobnost organizacije i fleksibilnosti u odgovaranju na veliki broj pitanja za kratko vreme.

Šta bi trebalo da znate o Bocconi testu?

Prema kreatorima testa, to su veštine koje su neophodne za pohađanje studija i akademski uspeh je određen ovim sposobnostima.

Bocconi test je namenjen onima koji žele da pohađaju osnovne studije isključivo na Luigi Bocconi univerzitetu. Ovaj test nije obavezan za upis na Bocconi, ali ako želite da povećate svoje šanse, treba da ga polažete. Ako ne, umesto njega možete da polažete SAT test. Ukoliko planirate da studirate na engleskom, verovatno će vam biti potreban SAT, TOEFL i/ili IELTS test.

Prijave za Bocconi test

Prijava se vrši preko agencije za studije u inostranstvu ili lično, online. Bocconi organizuje ovaj test za mlade talente, odnosno učenike koji su treći razred srednje škole, ambiciozni su i žele da upiši Bocconi univerzitet, a o tome možete da pročitate više na ovom linku.

Bodovanje

Po pitanju bodovanja Bocconi testa, važno je odgovoriti na sva pitanja u testu i u datom vremenu preneti tačne odgovore na poseban papir (answer sheet) sa obeleženim mestima za odgovore. Za neka pitanja je dovoljno minut ili manje, za neka više od toga, tako da je vreme velika prepreka u postizanju uspeha na testu. Svaki tačan odgovor nosi jedan poen, nema negativnih poena za pitanja koja preskočite, a za svaki netačan odgovor se oduzima 0.2 poena. Da bi se smanjila mogućnost varanja na testu, pitanja su različito raspoređena na svakom testu.

Oblasti koje pokriva Bocconi test:

1. Logičko razmišljanje i zaključivanje na osnovu datih informacija (15 pitanja)
2. Matematika (15 pitanja)
3. Razumevanje pročitanog teksta (13 pitanja)
4. Numeričko razmišljanje i zaključivanje na osnovu datih numeričkih podataka (7 pitanja)

Primer Bocconi testa možete da preuzmete na sledećem linku.

Nažalost, za pripremu za Bocconi test ne postoje zvanični udžbenici, ali postoje preporuke i iskustvo polaznika. Naši polaznici su uspešno položili test i upisali se na Bocconi u predroku, verujemo da je ono što smo njih naučili ključ za polaganje ovog testa. Sa nama ćete naučiti strategije čitanja na tekstovima sličnim onima koji su deo Bocconi testa i na taj način se ubrzati da biste odgovorili na sva pitanja. Sav materijal koji je uključen u cenu časova tematski pokriva teme engleskog dela testa i omogućava vam da unapred znate šta da očekujete i kako da rešite gramatičke zadatke i one vezane za vokabular i kritičko rezonovanje.

Matematički deo testa

Matematički deo Bocconi testa obuhvata razumevanje statističkih informacija, rešavanje jednačina prvog i drugog stepena, probleme verovatnoće, kalkulus, razumevanje dijagrama i rešavanje zadataka iz geometrije. Sa našim profesorom matematike ćete naučiti kako da rešavate vrstu zadataka koju ćete imati na testu i pripremićete za test. Materijal koji se koristi je na engleskom i fokusira se isključivo na matematičke oblasti koje Bocconi test proverava.Pozovite nas i zakažite besplatne konsultacije i počnite sa pripremama. Cene pripreme za Bocconi pogledajte ovde. Ako imate dodatnih pitanja, ostavite nam poruku ovde.