Skip to Main Content

A2 nivo engleskog jezika – Viši početnik

Viši početnici su obično osobe koje su učile engleski tu i tamo, rascepkano na više mesta i bez koherentnosti. Oni koji produže pravo sa A1 nivoa na A2 nivo engleskog jezika su obično sigurniji u svoje znanje, takođe na sistematičniji i lakši način usvajaju novo. Zbog ovoga upravo nagoveštavamo našim polaznicima da je učenje jezika stalan proces, ako ga prekinete ili pravite pauzu, biće vam teže da nastavite. Bolji je stalan rad umanjenim tempom umesto intenzivnog a isprekidanog.

 

Viši početnici A2 nivoa engleskog jezika mogu da pričaju o većem broju tema od početnika, uključujući putovanja, posao, šoping, hobi i slično. Mogu izraziti svoje mišljenje na engleskom, postavljati pitanja i odgovarati na njih. Uglavnom mogu lako pričati o sadašnjem vremenu ili o planovima za budućnost sa going to.

Viši početnici još uvek ne mogu da govore tečno i dosta zastajkuju tražeći reč koja im nedostaje. Imaju poteškoća sa postavljanjem pitanja, kao i da odgovaraju koristeći celu rečenicu. Takođe, prošlo vreme im zadaje dosta poteškoća zbog nepravilnih glagola. I dalje imaju potrebe da čuju objašnjenje i prevod na srpskom i sve prevode sa engleskog na srpski i obrnuto pri upotrebi jezika.