Skip to Main Content

B1 nivo engleskog jezika – Samostalni govornik

Ovaj nivo se često naziva samostalnim, jer je preloman za učenika koji tek tada počinje da slobodno govori na engleskom. Rečenice su možda iscepkane, nepravilne, sa puno pauza i neverbalnih potpomaganja, ali mogu preneti svoju ideju i objasniti šta žele.

Proenglish School - piraioraoiriao

Osobe koje imaju B1 nivo engleskog jezika mogu da pričaju o ličnim temama, poslu, planovima za naredni odmor ili o tome šta su radili na prethodnom. Pouzdano pričaju o temama koje su im poznate, ali imaju poteškoća da se snađu u novim situacijama. Greške koje se javljaju na ovom nivou kod srpskih govornika su kod modalnih glagola (često se čuje must to umesto must zbog srpskog uticaja moram da). Ovo su greške koje se moraju ispraviti na ovom nivou da ne bi postale fosilizovane.

Samostalni govornici ipak obično ne mogu da pričaju tečno, dosta zastajkuju jer žele da prevedu bukvalno reč sa maternjeg na engleski, iako mogu koristiti lakši sinonim (na primer, za reč postići bi tražili reč poputachieve umesto mnogo uobičajenije rečiget koju već znaju). Takođe, iako do sada već znaju da kažu dosta na engleskom, nedostaje im samopouzdanje, ovde je konstantan rad veoma važan je prelazni nivo između nesigurnog i sigurnog govornika koja se postepeno razvija na B1 nivou engleskog jezika.