Skip to Main Content

B2 nivo engleskog jezika – Pouzdani govornik

B2 nivo engleskog jezika služi za usavršavanje govornih i pismenih veština. Na njemu se usavršavaju veštine slušanja i čitanja, mogu se dati duži i komplikovaniji tekstovi za čitanje, a govor postaje sigurniji i tečniji. Na ovom nivou se ispravljaju greške i idealan je da se ponovno oformi jača baza znanja na kojoj bi se gradio vokabular (reči i izrazi) potreban za C nivoe.

Učenici na B2 nivou engleskog jezika mogu da pričaju o skoro svim temama, mada im nedostaju reči konkretno vezane za tu temu (na primer, ako pričaju o tehnologiji, medicini ili nekoj drugoj stručnoj temi). Stoga je ovo idealan nivo da se i van časa koristi engleski. B2 je nivo na kom se napokon mogu početi gledati serije i filmovi bez titla, čitati novine, knjige i slično u izvornom obliku – napisanom za izvorne govornike, ne učenike.Ovi pouzdani govornici se tek sada mogu sporazumeti prilično dobro sa izvornim govornicima i diskutovati o temama koje i sa lakoćom preneti svoje mišljenje.

Ono što je i dalje izazov je taj da ne mogu da se prebace u potpunosti na engleski. Govornici na B2 nivou engleskog jezika prevode rečenične strukture sa maternjeg na strani jezik, time koristeći strukturu jezika koja nije prirodna jeziku koji uče, tako da mogu dovesti do nesporazuma ako pričaju sa izvornim govornikom engleskog, ili nekog drugog jezika da nije njihov maternji. Ipak, tu grešku mogu lako otkloniti ili pojasniti detaljnije koristeći drugu strukturu. Primeri za to su tipične kolokacije koje se mogu pogrešno prevesti sa srpskog na engleski (npr. strongrain umesto heavyrain, on thepicture umesto in thepicture i slično).