Skip to Main Content

A1 – Engleski za početnike

Obično postoje dve vrste početnika, pravi i lažni. Pravi početnik nikada ranije nije učio engleski, dok je lažni početnik učio nekada davno i zaboravio, ili je, što se često dešava, pokupio par izraza iz serija i filmova koje gleda koje bi mu pomogle u svakodnevnoj konverzaciji.

Početnici mogu izraziti šta žele u ograničenom broju situacija (na ulici, u prodavnici, restoranu), mogu pričati u kratkim rečenicam o osnovnim stvarima koje su im poznate (meni u restoranu, cene, datumi, upoznavanje i slično). U zavisnosti od toga koliko im je jezik sličan jeziku koje uče, toliko će moći da shvate i budu shvaćeni. Na primer, obično su potvrdne i odrične rečenice lakše da se nauče od upitnih jer je tu potrebna rečenična struktura koja nije slična onoj u srpskom jeziku.

Početnici još uvek ne mogu da prošire temu razgovora i pitaju spontana pitanja. Takođe teško razumeju govor na drugom jeziku osim ako ta osoba ne govori polako. Uglavnom pasivno slušaju i koriste govor tela da nadomeste reč koja im nedostaje. Kurs engleskog jezika A1 nivo namenjen je polaznicima koji se prvi put susreću sa učenjem engleskog jezika ali i onima koji imaju neko osnovno znanje.