Skip to Main Content

O nama

Mi se ne bavimo likovima iz udžbenika, čitanjem tekstova i popunjavanjem vežbanja. Kod nas se uči aktivno i kroz stalnu konverzaciju na engleskom, bez praznog hoda i tapkanja u mestu. Učimo vas da govorite onako kako bi se prirodno izrazio izvorni govornik. Mi se bavimo vama i učimo vas engleski koji je potreban za vašu uspešnu konverzaciju, od gramatike do vokabulara, i dajemo vam primenjivo znanje.

Branka Divčić & Jovana Antić - profesori engleskog jezika

ProEnglish predstavlja pokret i preokret u učenju engleskog jezika i ostvarenje je našeg sna da se sa engleskog skloni veo mističnosti i ružna reputacija koju su stvorile godine pogrešnog pristupa nastavi jezika u formalnom obrazovnom sistemu. Mi nismo obična škola koja slepo prati udžbenike i kopira isti plan i program za svakog polaznika, već svakome prilazimo sa posebnim pristupom i posvećujemo se svakom pojedincu sa istim entuzijazmom.

Naša misija je da engleski učinimo delom vašeg života, a ne obavezom koju imate 2, 3 puta nedeljno u određenim terminima. Mi vas učimo engleski koji nećete zaboraviti jer ga učite kroz iskustva koja su za vas bitna. Zato što su ta iskustva bitna i za nas, mi ne smatramo ovo poslom kojim se bavimo od 9 do 5 da bismo zaradili. Engleski je naš svestan izbor i ljubav koja teži da sve promeni na bolje.

ProEnglish je centar u kome se engleskim bavimo sveobuhvatno i drugačije: razlažemo zajedno znanje koje ste već stekli i uspešno ga koristimo kao materijal da izgradimo stabilnu kulu znanja, pritom otklanjajući fosilizovane greške za koje znate da ih pravite ali ne znate zašto niti kako da ih se rešite.

Gradimo zajedno stabilnu kuću znanja, sa čvrstim temeljom, vratima, prozorima. Sa zidovima koji se neće osipati pod naletom vetrova zaborava. Dodajemo lepe prideve, nove imenice i glagole, priloge da sve bude lepše. A koliko ćemo visoko zidati zavisi od vaših neimarskih stremljenja: što više spratova, to smo bliže zvezdama i mesecu.

Branka Divčić & Jovana Antić

Uveli smo i konsultacije za koje smo i sami nekada želeli da postoje kad smo učili predmete koji su nam predstavljali izazov, a one su odlična prilika da postavite dodatna pitanja i razrešite dileme i nejasnoće bilo kad u toku kursa, pre i posle časa, i da dobijete smernice za rad. Uz šolju kafe ili čaja, kako nalaže običaj, u mestu koje je naš drugi dom i u kome provodimo najviše vremena kako bismo zajedno uspeli.

Branka Divčić - Osnivač ProEnglish škole

ProEnglish predstavlja moderan pristup učenju usmeren na prevazilaženje blokade u govoru i usvajanje primenjivog znanja. Naši programi su osmišljeni tako da idu u korak sa savremenim metodama usvajanja jezika. Učenje gramatičkih pravila napamet ili usvajanje novih reči prepisivanjem, ponavljanjem ili prevođenjem je prošlost. Jezik je živ i moćan alat koji je dat samo čoveku. U rukama kompetentnog govornika jezik postaje oružje za pregovaranje i osvajanje novih intelektualnih prostora. Zato mi jezik shvatamo ozbiljno.

„Od savršenog engleskog se ne počinje, do boljeg engleskog se stiže malim i svakodnevnim koracima. Savršenstvo nije cilj, nego izgovor kojim opravdavamo stajanje u mestu. Ako tražite izgovor, imate ga; ako tražite način, ovde smo za vas.“Branka Divčić

Naša ciljna grupa su oni koji žele da rade fokusirano, ostvare merljiv napredak i spremni su da se oslobode uverenja da nikada neće govoriti engleski tečno i tačno.

Ko smo mi da pričamo o tome? Mi smo tim profesora sa preko 10 godina iskustva u nastavi. Naši polaznici su na studijama na fakultetima od Bokonija do Oksforda, mnogi sada žive u inostranstvu, a uspešni poslovni ljudi nas biraju zbog jedinstvnog pristupa i sposobnosti da prenesemo znanje.

„Učenje jezika je maraton, a ne sprint. Ukoliko želite da savladate engleski budite spremni da svakodnevno ulažete u sebe. Rezultat će sigurno biti vredan truda.“Jovana Antić

Jovana Antić - partner u ProEnglish školi

Svi naši kursevi su konverzacijskog tipa, vrlo aktivni i usmereni na usvajanje primenjivog znanja i veština za uspešno polaganje međunarodnih ispita. Budući da smo upoznati sa psihologijom učenja, andragogijom i metodologijom nastave stranih jezika, svakome prilazimo na drugačiji i jedinstven način.