Skip to Main Content

Gmat test

GMAT test je standardizovani test engleskog jezika namenjen onima koji planiraju da pohađaju master ili doktorske studije u inostranstvu. Najčešće je potreban za upis MBA studija (Masters of Business Administration), a njime se procenjuje znanje u oblasti menadžmenta i poslovanja. Rezultati ispita važe 5 godina i možete sa njima da aplicirate na više programa. Rezultati ispita važe 5 godina i možete sa njima da aplicirate na više programa.

Pogledajte kako izgleda GMAT test u ovoj tabeli:

testVremenska odrednica Broj zadataka
Analytical Writing Assessment30 minuta1 zadatak
Integrated ReasoningDva dela po 20 pitanja12 pitanja
Pauza8 minuta --
Quantitative Reasoning62 minuta31 pitanje
Pauza8 minuta--
Verbal Reasoning65 minuta36 pitanja

Koji skor mogu da očekujem na GMAT testu?

Da biste položili GMAT test potrebno je da imate odlično znanje engleskog jezika da biste razumeli pitanja, da znate strategije izrade ovog testa kako biste na vreme odgovorili na sva pitanja i da odlično rezonujete i vladate matematikom. Priprema je svakako neophodna. GMAT je izuzetno težak test, a to što je GMAT CAT test (Computer Adaptive Test) ovaj test čine još težim. CAT test funkcioniše na principu prethodno datih tačnih odgovora: ako odgovorite tačno na teža pitanja, kompjuter će to prepoznati i generisaće teža pitanja koja vas vode ka višem broju poena. Ukoliko date tačne odgovore samo na lakša pitanja, kompjuter će vas automatski odrediti u grupu za manji broj poena. Vaš uspeh na GMAT testu zavisi od:

  • broja pitanja na koja ste odgovorili
  • da li su vaši odgovori tačni ili ne
  • težine svakog pojedinačnog pitanja na koje ste odgovorili tačno, odnosno netačno.

Kako se ocenjuje GMAT test?

Radi boljeg razumevanja ocenjivanja GMAT testa, prenosimo vam najrelevantnije I najaktuelnije informacije sa zvaničnog GMAT sajta (mba.com). Prosečan skor se kreće između 400 i 600 poena. Na verbalnom i kvantitativnom delu većina studenata dobije skor od 0 do 60, s tim što retko ko dobija rezultat skor 6 i iznad 51. Writing deo se ocenjuje na skali od 0 do 6, s tim što možete da dobijete i 4.5, odnosno pola poena. Esej pregledaju stručna lica zadužena pri GMAT testu za ocenjivanje eseja, a zatim ga ocenjuje i kompjuter. U slučaju značajne razlike između skora, esej će pregledati i finalnu ocenu će dati čovek, a ne mašina.

Da li je moguće dobiti potreban broj poena?

Na Internetu postoji mnogo materijala za pripremu za GMAT. Međutim, da biste napredovali, potrebno je da naučite ono što test stvarno proverava, umesto da samo uradite online testove koji će vam reći gde ste pogrešili, ali ne i zašto i šta treba da znate da ne biste ponavljali istu grešku. Nije preporučljivo da se zalećete i polažete test više puta. Osim toga, GMAT ima i ograničavajuće uslove – test možete da polažete najviše 5 puta u toku jedne godine, a ne više od 8 puta u toku celog svog života. Temeljna i kvalitetna priprema sa nama vam je garancija da ćete uštedeti novac i dobiti potreban skor bez ponavljanja testa. Ako imate dodatnih pitanja, ostavite nam poruku ovde.